دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

جزوه آموزشی علوم

جهت دسترسی به جزوات آموزشی علوم فصل اول الی فصل چهارم کلیک نمایید.

جزوه آموزشی ادبیات

جهت دسترسی جزوه ادبیات کلیک نمایید.

جزوه آموزشی علوم- فصل پنجم

جزوه آموزشی علوم فصل پنجم- قسمت اول الی قسمت سوم

جزوه ریاضی نهم فصل اول الی فصل سوم

جهت دسترسی بر روی فایل ضمیمه کلیک نمایید.

فایل های ضمیمه :

جزوه آموزشی نهم

برای دسترسی به جزوه آموزشی زبان کلیک نمایید.

فایل های ضمیمه :

درسنامه نهم

درسنامه نهم

فایل های ضمیمه :

جزوات آموزشی نهم

فایل های ریاضی