دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

معرفی مدیر

نام و نام خانوادگی مدیر : فریده عظیمی

سابقه خدمت:30 سال      

سابقه مدیریت: 27 سال       

  مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مشاوره – لیسانس مدیریت آموزشی

محل خدمت: دبیرستان دخترانه دانشگاه(دوره اول)

       سوابق کاری:

 • 1 سال تدریس.
 • 2 سال معاونت
 • 27 سال مدیر دبیرستان های متوسطه اول
 • 8 سال سرگروه مدیران ناحیه
 • 5 سال سرگروه مدیران استان
 • بیش از 1500 ساعت آموزش ضمن خدمت در زمینه های اختصاصی و عمومی
 • بیش از 200 مورد تشویق در سطح وزارت،اداره کل،استانداری و ناحیه
 • 4 دوره مدیر نمونه در سطح استان و ناحیه
 • کسب رتبه دوم تعالی مدیریت مدرسه در سطح کشور در سال 93-92
 • کسب مدیریت ممتاز کشوری در سال تحصیلی 97-96
 • مدرس کشوری برنامه تعالی مدیریت