دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

مطالعات

جهت دریافت نمونه سوال امتحانی فایل ضمیمه را کلیلک کنید.

فایل های ضمیمه :

عربی

جهت دریافت نمونه سوال امتحانی فایل ضمیمه را کلیک کنید.

فایل های ضمیمه :

ریاضی

جهت دریافت نمونه سوال امتحانی فایل ضمیمه را کلیلک کنید.

فایل های ضمیمه :

تفکر

جهت دریافت نمونه سوال امتحانی فایل ضمیمه را کلیلک کنید.

فایل های ضمیمه :

ادبیات

جهت دریافت نمونه سوال امتحانی فایل ضمیمه را کلیلک کنید.

فایل های ضمیمه :

سوالات جمع بندی ریاضی هفتم فصل 1تا 7

دانش آموزان عزیز لطفا یک نسخه از فایل ضمیمه شده را پرینت گرفته و شروع به حل فرمایید.

فرصت تحویل جواب ها 2 اردیبهشت می باشد و این تاریخ  قابل تمدید نمیباشد.