دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

کاربرگ علوم

جهت دسترسی به کاربرگ های علوم کلیک نمایید.

فایل های ضمیمه :

نمونه سوالات علوم

جهت دسترسی به نمونه سوالات علوم فصل پنجم کلیک نمایید.

فایل های ضمیمه :

نمونه سوالات امتحانی علوم

جهت دسترسی به نمونه سوالات امتحانی علوم فصل 2 و 3 و 4 کلیک نمایید.

فایل های ضمیمه :

مطالعات

جهت دریافت نمونه سوال امتحانی فایل ضمیمه را کلیلک کنید.

فایل های ضمیمه :

عربی

جهت دریافت نمونه سوال امتحانی فایل ضمیمه را کلیک کنید.

فایل های ضمیمه :

زبان

جهت دریافت نمونه سوال امتحانی فایل ضمیمه را کلیلک کنید.

فایل های ضمیمه :

کاربرگ ریاضی

جهت دریافت کاربرگ ها بر روی فایل ضمیمه کلیک نمایید.

فایل های ضمیمه :

ریاضی

جهت دریافت نمونه سوال امتحانی فایل ضمیمه را کلیلک کنید.

فایل های ضمیمه :

دفاعی

جهت دریافت نمونه سوال امتحانی فایل ضمیمه را کلیلک کنید.

فایل های ضمیمه :

پیام های آسمانی

جهت دریافت نمونه سوال امتحانی فایل ضمیمه را کلیک کنید.

فایل های ضمیمه :
مشاهده مطالب قدیمی تر...