دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

جزوه آموزشی علوم

جهت دسترسی به جزوه آموزشی فصل 7 و 8 علوم کلیک نماید.

جزوه آموزشی ادبیات

جهت دسترسی جزوه آموزشی ادبیات کلیک نمایید.

جزوه ریاضی فصل اول الی فصل 4

جهت دسترسی بر روی فایل ضمیمه کلیک نمایید.

فایل های ضمیمه :

درسنامه پایه هشتم

درسنامه پایه هشتم

فایل های ضمیمه :