دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

دانش آموزان برگزیده نوبت اول پایه نهم

دانش آموزان برگزیده نوبت اول پایه هشتم

دانش آموزان برگزیده نوبت اول پایه هفتم

کسب مقام اول

کسب مدال آسیایی

نفرات برتر قلم چی

دانش آموزان رتبه یک در درس (آزمون مبتکران)

نفرات برتر آزمون مبتکران

افتخارآفرینان مسابقات فرهنگی هنری